Kunder opplever å ikke få tilgang til nettbutikker
Incident Report for Mystore.no
Resolved
Plattformen har vært stabil noe tid, og vi er tilbake i normal driftssituasjon.
Posted Apr 24, 2021 - 22:33 CEST
Update
Noen nettbutikker opplever tidsvis noe nedsatt hastighet. Vi har iverksatt ytterligere tiltak for å utbedre situasjonen og fortsetter å overvåke plattformen.
Posted Apr 24, 2021 - 22:03 CEST
Update
Det er fortsatt noe ustabilitet i vår plattform. Vi overvåker situasjonen.
Posted Apr 24, 2021 - 21:31 CEST
Monitoring
Nettbutikk, datakasse og kontrollpanel fungerer, men vi opplever fortsatt noe ustabilitet i handelsplattformen. Vi overvåker situasjonen.
Posted Apr 24, 2021 - 21:08 CEST
Identified
Vi har identifisert en mulig feilkilde og satt i gang tiltak som ser ut til å ha hatt effekt. Vi overvåker situasjonen aktivt og kommer tilbake med mer informasjon snart.
Posted Apr 24, 2021 - 20:48 CEST
Investigating
Vi har for tiden ustabilitet i plattformen. Vi undersøker og kommer tilbake med mer informasjon så fort vi vet noe mer.
Posted Apr 24, 2021 - 20:30 CEST
This incident affected: Nettbutikk, Kontrollpanel, and Datakasse.