Ustabilitet i plattformen
Incident Report for Mystore.no
Resolved
Plattformen har kjørt stabilt siden 15:03 og vi drifter som normalt. Saken ansees dermed som løst.
Posted Apr 19, 2022 - 18:16 CEST
Monitoring
Vi mener vi har identifisert problemet og har gjort tilhørende tiltak. Vi overvåker situasjonen nøye fremover. Vi oppdaterer her med mer informasjon ved behov.
Posted Apr 19, 2022 - 15:03 CEST
Investigating
Vi opplever tregheter i plattformen. Vi jobber med å lokalisere problemet og kommer tilbake med mer informasjon når vi vet mer.
Posted Apr 19, 2022 - 15:00 CEST
This incident affected: Nettbutikk, Kontrollpanel, and Datakasse.